บุคลากร


ฐณัฏฐ์  อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา
นาย ฐณัฏฐ์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุญส่ง สีลำเนา
นาย บุญส่ง สีลำเนา

พนักงานทั่วไป

ชนัญชิดา  ทองโสม
นางสาว ชนัญชิดา ทองโสม

พนักงานธุรการ

กานต์พิชชา คำศรี
นาย กานต์พิชชา คำศรี

นักวิชาการพัสดุ