ชี้แจงภาควิชาและหน่วยงาน ปรับปรุงการอนุมัติ

ชี้แจงภาควิชาและหน่วยงาน
ปรับปรุงการอนุมัติในระบบ SAP
ให้สอดคล้องกับคำ สั่งที่ 674/2566
(วงเงิน 500,000 บาท)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

สามารถนำไปใช้งานได้จริง

ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย

สวยงาม น่าสนใจ

ปิดหน้าต่างนี้ [X]