ระบบ Tableau

คู่มือวิธีการเรียกการดูรายงานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา/รายงานติดตามสัญญาและรายงานติดตามใบสั่งผ่านระบบTableau

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

แก้ Chrome กรณีใช้งาน Tableau ไม่ได้

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ