ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

การอบรมการตรวจรับพัสดุและและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 11 เมษายน 2567)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ

อ่านต่อ

(ด่วนที่สุด )ที่ กค (กวจ) 0405.2ว 56 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

อ่านต่อ

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
Assets and Inventory Department

ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 0-2414-1863
โทรสาร: 0-2411-3438

ปิดหน้าต่างนี้ [X]