ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 2567

งานเลี้ยงปีใหม่ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 2567

อ่านต่อ
อบรมผู้ใช้งานระบบ รายงาน STOCK คงเหลือในระบบ Tableau

อบรมผู้ใช้งานระบบ รายงาน STOCK คงเหลือในระบบ Tableau

อ่านต่อ
ทำบุญฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ประจำปี 2566

ทำบุญฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ประจำปี 2566

อ่านต่อ
สัมนาฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ประจำปี 2565

สัมนาฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ประจำปี 2565

อ่านต่อ
การอบรมการใช้โปรแกรมหลักประกันสัญญา SAP E1N

การอบรมการใช้โปรแกรมหลักประกันสัญญา SAP E1N

อ่านต่อ
สัมนาฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 2565 (SIMR)

สัมนาฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 2565 (SIMR)

อ่านต่อ
อบรม ขั้นตอนการจัดหา ในระบบ SAP (Over View)

อบรม ขั้นตอนการจัดหา ในระบบ SAP (Over View)

อ่านต่อ
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุร่วมกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แชร์ประสบการณ์การใช้ระบบ จัดเก็บเอกสารดิจิทัล d-signature

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุร่วมกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แชร์ประสบการณ์การใช้ระบบ จัดเก็บเอกสารดิจิทัล d-signature

อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการ จัดอันดับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการ จัดอันดับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

อ่านต่อ
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ จัดโครงการ

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ จัดโครงการ "การใช้งาน Microsoft Excel"

อ่านต่อ