สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
Assets and Inventory Department

ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 0-2414-1863
โทรสาร: 0-2411-3438

ปิดหน้าต่างนี้ [X]