Login
Username

Password

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

เป้าหมายการดำเนินงานในวาระ 2 ปี

สาส์นจากนายกสมาคม

นโยบายของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
ในวาระ ปี 2559-2561

     นโยบายสำคัญคือ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกของสมาคมฯกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาชิกกับสมาชิก ซึ่งทั้งสองประเด็นจะมีความเกี่ยวข้องกัน

     นโยบายสัมพันธภาพของสมาชิกของสมาคมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทางสมาคมฯจะเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ โดย
1. มุ่งเน้นให้สมาชิกของสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้กับพวกเรา เป็นการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้คณะฯ ยังคงเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีความเจริญมั่นคง และคงความเป็นผู้นำตลอดไป
2. ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
     2.1 การใช้บริการทางการแพทย์โดยใช้บริการผู้ป่วยนอก
          2.1.1 กรณีไม่ฉุกเฉินสมาชิกสามารถโทรศัพท์มาแจ้งล่วงหน้าก่อนมาใช้บริการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยโทรแจ้งที่ตึกศูนย์โรคหัวใจ พระบรมราชินีนาถ ชั้น 4 ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยใช้โทรศัพท์เบอร์ 02-4196829 และ 02-4196847  หรือโทรมาที่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูถัมภ์ โทร 2-4198518
          ในวันที่มาตรวจท่านขึ้นไปติดต่อที่ตึกศูนย์โรคหัวใจพระบรมราชินีนาถ ชั้น 4 ท่านจะได้รับคำแนะนำจากพยาบาล และเมื่อตรวจเสร็จท่านสามารถนำใบสั่งยามาซื้อยาที่ชั้น 4 ตึกศูนย์โรคหัวใจฯ ท่านจะได้รับความสะดวกมากขึ้น
          2.1.2 กรณีฉุกเฉิน หรือท่านมาใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ท่านสามารถไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ตึกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-4197320 และ 02-4199077 ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนนี้จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาล และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. และในวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 7.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในอนาคตคณะฯ มีนโยบายจะขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทางสมาคมจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป
     2.2 กรณีที่สมาชิกจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน เช่น การนัดเข้ารับการผ่าตัด ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเตรียมห้องพักไว้ให้ทุกรายตามนัด ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ การใช้สิทธิการลดหย่อนค่าห้องและค่าอาหารส่วนเกิน ร้อยละ 50 ทั้งครอบครัว ท่านควรปฏิบัติดังนี้
          2.2.1 กรณีท่านใช้สิทธิตามที่ท่านมีอยู่ เช่น สิทธิข้าราชการซึ่งเบิกค่าห้องรวมค่าอาหารได้วันละ 1,000 บาท สิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทองเบิกค่าห้องรวมค่าอาหารได้วันละ 400 บาท
          2.2.2 กรณีที่ท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทางคณะฯ จะลดค่าห้องค่าอาหารเท่ากับส่วนเกินสิทธิ์ของกรมบัญชีกลาง เช่น ค่าห้องรวมค่าอาหาร 2500 บาท (กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าห้องได้  1000 บาท) ดังนั้นท่านต้องจ่ายค่าห้องรวมค่าอาหาร 1750 บาท

     สำหรับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกกับสมาคมนั้น ทางสมาคมพยายามช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการกับคณะฯ ซึ่งขณะนี้ ด้านสวัสดิการคงทำได้ครอบคลุมแล้ว ทางสมาคมอยากให้สมาคมบริหารงานได้ตามคำขวัญที่ว่า เราเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไร และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสมาชิก และสาธารณะประโยชน์ ซึ่งคิดว่าการช่วยเหลือของสมาชิกในการบริจาคเงินช่วยเหลือสมาคม เป็นสิ่งสำคัญ และทางสมาคมมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือทางวิชาการกับสมาชิกโดยจัดประชุมวิชาการสัญจรในประเทศอย่างน้อยปีละสองครั้ง ซึ่งถ้าทางสมาชิกต้องการกรุณาแจ้งทางสมาคม   สมาคมยินดีจัดตามความต้องการของสมาชิก

     ทางสมาคมขอเสนอกองทุนในศิริราชมูลนิธิ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือคณะฯ และสมาคมดังนี้
1. บริจาคให้คณะฯ ทุน D003499 กองทุนนวมินทรบพิตร 84  พรรษา ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
2. บริจาคให้สมาคมฯ ทุน D2927 เพื่อการศึกษาโดยจัดทำวิชาการสัญจรให้ความรู้กับสมาชิก และแพทย์ที่อยู่ห่างไกล
3. ทุน D3407 เพื่อช่วยเหลืออาจารย์อาวุโสของเรา ที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนเกินเวลาเจ็บป่วย กองทุนนนี้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยแพทย์อาวุโส ซึ่งเป็นแพทย์ศิริราช รุ่น 67

ข่าวสาร
ขอแจ้งเลื่อนจัดงาน เดิน-วิ่ง โก๋วังหลัง Reunion Run จากวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562
17 มกราคม 2562 11:00 น.
ข่าวทั้งหมด »