เสวนา เรื่อง “วัคซีนโควิด...ท่านจะเลือกอะไร” “วัคซีนโควิด...ท่านจะเลือกอะไร” 
วันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 14.00-16.00 น. 


“รู้เท่าทัน ประโยชน์จากวัคซีน ร่วมสร้าง ร่วมต้าน ร่วมด้วยช่วยกัน”
 

ท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ SiBN
https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html ครับ

ขอบคุณวิทยากร ทีมงาน และบุคลกรทุกท่าน 

อย่าลืมทำแบบสำรวจใน SiVWork สำหรับชาวศิริราช และ GJ สำหรับ SiPH ทำใน google form ของ SiPH นะครับ