ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ "สุด แสงวิเชียร" 

โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อว.  ปาฐกถาในหัวข้อ "จากประสาทกายวิภาค สู่ประสาทวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และการต่อเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และแอนดรอยด์ในอนาคต" ซึ่งเป็นการจัดงานปาฐกถาในรูปแบบ  Hybrid (มีภาพประกอบ)

"สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ (23 พ.ย.) เป็นต้นไปที่ Application Sirirajbooks / Ookbee / Meb Market ได้เลยค่ะ ทั้งระบบ IOS และ Android"เชิญรับชม VDO บันทึกปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2563 คลิกที่นี่