ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย" รุ่นที่ 26

อ่านต่อ