133 ปี รพ.ศิริราช ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน นำสุขภาวะมาสู่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมไทยและสังคมโลก วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “133 ปี ศิริราช...ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน” ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช SiCOE

อ่านต่อ