เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วย

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในเอเชีย/โอเชียเนีย

พันธกิจ

Mission

  • ประสานงาน บริหารงาน สนับสนุนแบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพตามมาตรฐานสากล แบบ One stop Service (การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว)

  • การบูรณาการด้านการให้บริการ ศึกษา และวิจัย

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

หน่วยขับเคลื่อน

     การให้บริการผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างครบวงจรนั้นไม่สามารถทำได้เพียงวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะผู้ทำงานในคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับเด็กกล้ามเนื้อ...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

133 ปี รพ.ศิริราช ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน นำสุขภาวะมาสู่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมไทยและสังคมโลก วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “133 ปี ศิริราช...ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน” ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช SiCOE

อ่านต่อ

ประกาศวันหยุดราชการ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างในวันที่ 12-15 เมษายน 2564 คลินิกในเวลาราชการ เเละ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ งดให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ “หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน” ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 รพ.ศิริราช #siriraj #ศิริราช

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

“6 ท่าล้างมือง่าย ๆ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ” องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก เพื่อใช้เป็นโอกาสในการรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และเนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงเวลาของการระบาด COVID-19 ประกอบกับสภาพอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องดูแลสุขอนามัยเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจมากับสภาพอากาศและโรคระบาด ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงนำวิธีการล้างมือ 6 ขั้นตอนมาฝากกันครับ

อ่านต่อ
การเดินทางมาคลินิกของศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงศิริราช Siriraj Center of Neuromuscular Disease (SiNMD) ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร - รถเมล์สายที่ผ่าน สาย57,149,157,81,146,91,177 - รถตู้ เส้นบางบัวทอง/บางใหญ่ สาย “บัวทองธานี-ศิริราช”

ศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงศิริราช
Siriraj Center of Neuromuscular Disease (SiNMD)

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์: 02-419-2660 หรือ 063-978-5304 คุณธนาภรณ์ เนตรสุวรรณ/คุณชีวาสรรค์ อภิรักษ์พนาเขต