ขั้นตอนการสมัครปลูกถ่ายตับ

 

 

ขั้นตอนการสมัครปลูกถ่ายตับ1. พบศัลยแพทย์ทีมปลูกถ่ายตับเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยเข้าหลักเกณฑ์รอรับการปลูกถ่ายตับหรือไม่
    1.1 ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
         - ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ห้อง 100 พร้อมเอกสารบัตรประชาชน
        - ทำออนไลน์ได้ที่  https://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord/register1.asp
    1.2 นัดพบศัลยแพทย์ทีมปลูกถ่ายตับ
        - หน่วยตรวจศัลยศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3   
        - สำนักงานคลินิกพิเศษ 02-419-9801-2
2. พบพยาบาลประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะที่ตึก 84 ปี ชั้น 2 รับเพื่อฟังข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม
3.ตรวจร่างกาย เตรียมความพร้อมก่อนการปลูกถ่ายตับ
    3.1. เจาะเลือด ตรวจอุจจาระ ดูการติดเชื้อ
    3.2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
    3.3. ตรวจเอกซเรย์ปอด
    3.4. ตรวจฟัน
    3.5. ตรวจแมมโมแกรม และตรวจภายในสำหรับผู้หญิง
    3.6. ตรวจประเมินทางจิตเวช
4. หากตรวจร่างกายพบผิดปกติต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางร่วมรักษา
5. เมื่อตรวจร่างกายครบนัดพบแพทย์เพื่อลงทะเบียนรอปลูกถ่ายอวัยวะ
6. มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอจนกระทั่งเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ