เทคนิคการล้างมือ

 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แนะนำวิธีการล้างมือ 5 ขั้นตอน: เปียก ฟอง ขัด ล้าง และแห้ง หลายคนสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการล้างมือ และกำจัดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคได้สูงสุด


วิธีล้างมือให้ดีที่สุด

 • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาด ปิดก๊อกแล้วใช้สบู่
 • ถูมือของคุณด้วยสบู่ให้แน่ใจว่าได้ถูหลังมือระหว่างนิ้วมือ และซอกเล็บของคุณ
 • ขัดมืออย่างน้อย 20 วินาทีซึ่งมีระยะเวลาเท่ากันในการร้องเพลง“ สุขสันต์วันเกิด” สองครั้ง
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด
 • เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

   

เมื่อใดควรล้างมือ
นอกจากคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องแล้วยังมีแนวทางที่สำคัญสำหรับการล้างมือ ต่อไปนี้เป็น 10 กิจกรรมที่ควรคู่กับการล้างมือ

 • ก่อน ระหว่างและหลังเตรียมอาหาร
 • ก่อนรับประทานอาหาร
 • ก่อนและหลังการดูแลคนป่วย
 • ก่อนและหลังการรักษาบาดแผล
 • หลังจากใช้ห้องน้ำ
 • หลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือช่วยทำความสะอาดเด็กหลังใช้ห้องน้ำ
 • หลังจากสั่งน้ำมูก ไอหรือจาม
 • หลังจากสัมผัสสัตว์ อาหารสัตว์หรือมูลสัตว์
 • หลังจากจัดการกับอาหารสัตว์เลี้ยง
 • หลังจากสัมผัสขยะ

ที่มา https://www.cdc.gov/handwashing/