ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ


ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
เชื้อราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเนื่องจากเชื้อราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เชื้อราจะอาศัยอยู่ในดินกลางแจ้ง บนต้นไม้และพืชพันธุ์อื่น ๆ อีกทั้งพวกมันยังอยู่บนพื้นผิวภายในอาคารและแม้บนผิวของคุณ อย่างไรก็ตามอาจมีบางวิธีที่คุณจะลดโอกาสในการติดเชื้อราที่รุนแรงได้

การป้องกันตัวเองจากสภาวะแวดล้อม
เมื่อคุณฟื้นตัวจากการผ่าตัดและเริ่มทำกิจกรรมตามปกติ อาจมีบางวิธีที่จะลดโอกาสในการติดเชื้อราที่รุนแรง โดยต้องพยายามหลีกเลี่ยงเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในสภาวะแวดล้อม
• พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เช่น สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่มีการขุดค้น
• อยู่ข้างในอาคารที่อยู่อาศัยเมื่อมีพายุฝุ่น
• อยู่ให้ห่างจากบริเวณที่มีมูลนกและค้างคาว ซึ่งรวมถึงสถานที่ต่างๆ เช่น เล้าไก่และถ้ำ
• สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องจัดการกับวัสดุจำพวก ดิน ตะไคร่น้ำ ปุ๋ยคอก
• สวมรองเท้า กางเกงขายาวและเสื้อเชิ้ตแขนยาวเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ทำสวน ตัดหญ้าหรือเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่า

*สิ่งสำคัญคือแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตามจาก Centers for Disease Control and Prevention แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าทั้งหมดจะป้องกันการติดเชื้อราได้

แปลข้อมูลจาก https://www.cdc.gov/fungal/infections/organ-transplant.html