สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐาน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV : คำแนะนำสำหรับประชาชน

มาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานจากองค์การอนามัยโลก World Health Organization


 

  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ

ล้างมือให้สะอาดด้วยการใช้แอลกอฮอล์ถูมือหรือใช้สบู่และน้ำ

ทำไมถึงต้องล้างมือ? เมื่อไวรัสอยู่ในมือของคุณ  คุณฆ่าไวรัสนั้นได้ด้วยวิธีนี้

 

  • ฝึกสุขอนามัยระบบทางเดินหายใจ 

เมื่อมีอาการไอ จามให้ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ – ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือของคุณด้วยการถูแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำ

ทำไมต้องปิดปากเวลาไอจาม? การปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไวรัสได้ หากคุณจามหรือไอลงในมือ วัตถุหรือบุคคลที่คุณสัมผัสอาจปนเปื้อนเชื้อโรค

 

  • รู้จักรักษาระยะห่าง

รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) ระหว่างตัวคุณกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอจาม และมีไข้

ทำไมต้องรักษาระยะห่าง? เมื่อคนที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ อย่างเช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV มีอาการไอหรือจาม จะมีละอองเล็ก ๆ ที่บรรจุเชื้อไวรัสอยู่ด้วย หากคุณอยู่ใกล้เกินไปก็จะสามารถหายใจเอาไวรัสเข้าไปได้

 

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาจมูกและปาก

ทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยง?  มือของคุณสัมผัสกับพื้นผิวมามากมายที่สามารถปนเปื้อนไวรัส หากคุณสัมผัสดวงตาจมูกหรือปากด้วยมือที่ปนเปื้อน ก็สามารถถ่ายโอนไวรัสจากพื้นผิวที่สัมผัสไปยังตัวคุณเองได้

 

  • หากคุณมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที

แจ้งเจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางสุขภาพ ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าในพื้นที่ประเทศจีนซึ่งมีรายงานว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV กำลังระบาดหรือถ้าคุณได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เคยเดินทางจากประเทศจีนและมีอาการระบบทางเดินหายใจ

ทำไมมีไข้ ไอ และหายใจลำบากถึงต้องควรไปพบแพทย์โดยด่วน? 
เนื่องจากอาจเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจหรืออาการรุนแรงอื่น ๆ อาการระบบทางเดินหายใจที่มีไข้ มีได้หลายสาเหตุซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติ และสถานะทางการเดินทางส่วนบุคคลของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV อาจเป็นสาเหตุของโรคหนึ่งในนั้น

 

  • หากคุณมีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน

หากคุณมีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน ให้เน้นเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานระบบทางเดินหายใจ การปิดปากเมื่อไอจาม และการล้างมือ หากเป็นไปได้ควรอยู่บ้านจนกว่าจะหายดี

 

  • เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ให้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยทั่วไปเมื่อเยี่ยมชมตลาดที่ขายสัตว์มีชีวิตหรือตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ให้แน่ใจว่าล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำหลังจากสัมผัสสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาจมูกหรือปากด้วยมือ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เน่าเสีย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์อื่น ๆ ในตลาดอย่างเคร่งครัด (เช่น แมว สุนัขจรจัด หนู นก และค้างคาว) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเศษซากสัตว์หรือของเหลวจากสัตว์ที่อาจปนเปื้อนในดินรอบๆบริเวณร้านค้าและตลาด

 

  • หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ดิบหรือไม่ปรุงสุก

จัดเตรียมประกอบอาหารกับวัตถุดิบประเภทเนื้อดิบ นม หรืออวัยวะสัตว์ ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารที่ดี
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/SiLTx/knowledge_detail.asp?id=6

 

ข้อมูล https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public