งานกิจกรรม

งานกิจกรรม "ศิริราช 300 ตับ"

ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราชจัดกิจกรรม "ศิริราช 300 ตับ" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดกิจกรรมในช่วงเช้าทำบุญไหว้พระที่วัดบวรนิเวศวิหาร และช่วงบ่าย ณ โถงจัดแสดงชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ร่วมกับผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายตับ ญาติ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม