สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราช
Siriraj Liver Transplant Center

ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราช

โทรศัพท์: 024198079, หอผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ โทรศัพท์ 024198080