โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry” ประจำปี 2567

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567 

การอบรมเป็นรูปแบบ HYBRID โดยแบ่งเป็น

   ภาคทฤษฎี (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

   ภาคปฏิบัติ On Site 3 วัน/รอบ (ช่วงมีนาคม – พฤษภาคม 2567)

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 ผ่านทาง QR CODE หรือได้ที่เบอร์ 02-4199149