วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์กับ "ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช"

"ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช" ได้รับเลือกลงวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 445 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด