สาระน่ารู้

เสวนาความรู้สู่ประชาชน “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกรักษาได้”

อ่านต่อ

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)

อ่านต่อ

เจาะลึกโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ผ่านบทบาทการป้องกันและรักษา “เด็กเกิดใหม่น้อยลงจึงควรเป็นเด็กที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่สังคม” เขียนบทความโดย รศ. นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

อ่านต่อ

การตรวจกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน ทำได้อย่างไร

อ่านต่อ