ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2023

ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 135 ปี หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช จึงมีกำหนดจัดงาน SiCOE FORUM 2023 โดย “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD)” ได้ร่วมเป็น 1 ใน 17 ศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้ในงาน SiCOE FORUM 2023 : Together is POWER โดยกำหนดจัดงานมีขึ้นในวันที่ 24-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงศาลาศิริราช 100 ปี  เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสู่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการตรวจคัดกรองและรักษาได้อย่างรวดเร็วและเป็นต้นแบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน