ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2024

ภาพกิจกรรมศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD & NBS) ในงาน SICOE Furum 2024

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเฉลิมฉลองกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 136 ปี หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช จึงมีกำหนดจัดงาน SiCOE FORUM 2024 : 3E: Empowerment Engagement Excellence ในวันที่ 22-29 เมษายน 2567 ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น G โดย “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิด (SiIMD & NBS)” ได้ร่วมงานเพื่อให้ความรู้และเบื้องหลังการรักษาที่เป็นเลิศสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ โดย ศ.พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติ รศ. นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์ ประธานศูนย์ฯ เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองและการรักษาที่รวดเร็วโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรองอย่างครบวงจร ตลอดจนการพัฒนาและผลักดันการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดสู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นต้นแบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป