เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำทางด้านการรักษาทารกในครรภ์ในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

Mission

ให้บริการผู้ป่วยอย่างเข้าถึงง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

เป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่รักษาทารกในครรภ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ "ศูนย์รักษาทารกในครรภ์ Siriraj Fetal Therapy Center (SiFTC)"

อ่านต่อ

ขอเชิญคุณแม่ครรภ์แฝดเป็นเพื่อนกับเรา Line Official "ศูนย์ทารกในครรภ์" (SiFTC)

อ่านต่อ

ศูนย์รักษาทารกในครรภ์ศิริราช
Siriraj Fetal Therapy Center

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์: 0 2419 4653 - 54
E-mail: sirirajftc@gmail.com