การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล ณ อาคารศรีสวรินทรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับฟังการบรรยาย