ขอเชิญ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2024

ขอเชิญพยาบาลที่สนใจเข้าอบรมโครงการ Palliative Care  for  Nurse  in Siriraj  2024

 

อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี Onsite ทั้งหมด

            เริ่มเรียนวันที่ 14 - 17 และ 20 พฤษภาคม 2567

             รับ จำนวน 25 คน

            ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน

 

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี 2 รุ่น

- เรียนภาคทฤษฎี 14 - 17 และ 20 พฤษภาคม 2567

รุ่นที่1 รับจำนวน 7 คน

- ฝึกปฏิบัติ วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 2 รับ จำนวน 8 คน

- ฝึกปฏิบัติ วันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2567

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท/คน

 

โครงการอบรมนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอ CNEU

- เฉพาะภาคทฤษฎีได้ 30 หน่วยกิต โดยประมาณ

- ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ 50 หน่วยกิต โดยประมาณ

 

รับสมัครจนกว่าจะเต็มจำนวน

สนใจสมัครได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3275/TH/

หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร ยาแก้ว

ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

โทร. 02-419-9680

Line ID: Sipalliative

 

ท่านสามารถดาวนืโหลดเอกสาร หนังสืออนุมัติตัว และกำหนดการให้จาก link ด้านล่างนี้ 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด