ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าจากใจ และโปสเตอร์ ประจำปี 2566

คณะผู้จัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2023 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน 

โดยท่านสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรื่องเล่าจากใจ และโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

คณะผู้จัดงาน

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด