งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023 ภาคประชาชน

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจศาสตร์การดูแลแบบประคับประคอง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Siriraj Palliative Care Day 2023" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

รับเพียง 100 ท่าน เท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link: https://forms.gle/2QaK7bicJxW1nfct6 หรือ QR Code ที่แนบมานี้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการได้จากเอกสารที่แนบมานี้