รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี พ.ศ. 2567

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช เปิดรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2567   จำนวน 3 ตำแหน่ง

หมดเขตรับสมัคร: 31 ธันวาคม 2566

ช่องทางการสมัคร: สมัครผ่าน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เท่านั้น ที่ 

https://thaifammed.org/afs_support/applypalliative67/

 

ติดต่อสอบถาม 02-419-6977

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด