งานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2023

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "Siriraj Palliative Care Day 2023" ในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ 

รายละเอียดและกำหนดการแสดงในเอกสารแนบ

หมายเหตุ: พยาบาลที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3วัน จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน18 หน่วยคะแนน ( CNEU )

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด