เชิญส่งผลงานประกวด "เรื่องเล่าจากใจ ประจำปี 2023"

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกศิริราช และผู้สนใจที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงและสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นฟังในรูปแบบงานเขียน 

รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ A4 

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้านล่างนี้

ผลงานที่สามารถสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการฯ จะมีรางวัลเพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัลางวัล

โดยส่งผลงานมาที่ E-mail : sipalliative.poster@gmail.com  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น