ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ “Using music for professional self-care practice”

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห์ นักดนตรีบำบัด เข้าฟังบรรยายทางไกลหัวข้อ 

“Using music for professional self-care practice”

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 - 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting 

โดย Assoc. Prof. Dr. Dena Register, MT-BC

Dr. Dena Register is a seasoned music therapy clinician, educator, and consultant, specializing in program development. In 2009, she was awarded a Council for International Exchange of Scholars Fulbright Scholar award to consult with Mahidol University in Bangkok, Thailand. She helped develop and launch clinical music therapy programs in local hospitals, palliative care units and rehabilitation facilities, along with the first music therapy Masters degree program in Southeast Asia at the MU College of Music in 2013. As the Regulatory Affairs Advisor for the Certification Board for Music Therapists, her work in the US focuses on the recognition of music therapy by state governments and the acknowledgment of the MT-BC credential. She collaborates with music therapists across the country to create and implement strategies for professional advocacy. Dena is a Chopra-certified meditation teacher, and enjoys leading meditation and sound healing practices at the Chopra MindBody Zone in Orlando, FL.

สนใจลงทะเบียนเพื่อรับ Link เข้าฟังบรรยายได้ที่ https://forms.gle/XRbspCvJvsVELpjVA

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์, NMT 

นักดนตรีบำบัด ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

โทร: 092-257-4928

Email: musictherapy.pc.si@gmail.com