ขอเชิญฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ "The use of recorded music in hospital setting"

ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห์ นักดนตรีบำบัด ฟังบรรยายทางไกล หัวข้อ 

“The use of recorded music in hospital setting”

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา: 9.00 – 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดย Assoc. Prof. Dr. Kimberly Sena Moore, MT-BC

Dr. Kimberly Sena Moore is a board-certified music therapist. She is Associate Professor and Music Therapy Coordinator in the Bower School of Music & the Arts at Florida Gulf Coast University. Kimberly’s research focuses on emotion regulation development, particularly in preschoolers who are neurodevelopmentally at-risk, as well as clinical music intervention development.

Outside academia, Dr. Sena Moore serves as Regulatory Affairs Associate for the Certification Board for Music Therapists, where she is involved in state-level advocacy, legislative, and policy issues that impact music therapy practice. She is also Interim Co-Editor for the Journal of Music Therapy. Kimberly has presented extensively at regional, national, and international conferences, her research has been published the Journal of Music TherapyMusic Therapy PerspectivesArts in Psychotherapy, and Frontiers in Human Neuroscience, and her work has been featured in media outlets such as Psychology Today, Redbook, and CURE.

ลงทะเบียนเพื่อรับ link ฟังบรรยาย ได้ที่ https://forms.gle/XhsdNmXbyjk182Pq5

หรือ Scan QR code ตามภาพด้านล่างนี้ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์, NMT 

นักดนตรีบำบัด ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

โทร: 092-257-4928

Email: musictherapy.pc.si@gmail.com