ขอเชิญ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2023

ขอเชิญพยาบาลที่สนใจเข้าอบรมโครงการ Palliative Care  for  Nurse  in Siriraj  2023

 

อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี Onsite ทั้งหมด

            เริ่มเรียนวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

            ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน

            รับจำนวน 80 คน

 

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี 2 รุ่น

- เรียนภาคทฤษฎี วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท/คน

รุ่นที่1 รับจำนวน 8 คน

- ฝึกปฏิบัติ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รุ่นที่ 2 รับ จำนวน 14 คน

- ฝึกปฏิบัติ วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

 

 

โครงการอบรมนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอ CNEU

- เฉพาะภาคทฤษฎีได้ 30 หน่วยกิต โดยประมาณ

- ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ 50 หน่วยกิต โดยประมาณ

 

รับสมัครจนกว่าจะเต็มจำนวน

สนใจสมัครได้ที่ www.sirirajconference 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร ยาแก้ว

ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

โทร. 02-419-9679-80

Line ID: Sipalliative

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด