รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช เปิดรับสมัครแพทย์ที่สนใจเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร 1 ปี สำหรับปีการศึกษา 2566   จำนวน 3 ตำแหน่ง

หมดเขตรับสมัคร  30 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม 02-419-6977

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด