รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี พ.ศ. 2566

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช เปิดรับสมัครแพทย์ที่สนใจเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร 1 ปี สำหรับปีการศึกษา 2566   จำนวน 2 ตำแหน่ง

หมดเขตรับสมัคร  15 มกราคม 2566

เริ่มเรียน 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถาม 02-419-6977

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด