ขอเชิญส่งประกวด “เรื่องเล่าจากใจ”

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งงานเขียน "เรื่องเล่าจากใจ"  ความประทับใจ ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ที่เกิดขึ้นจริงแล้วสร้างความประทับใจและอยากเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

ปิดรับผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิริพร ยาแก้ว 02  419 6977

ดาวน์โหลด Format ได้ที่นี้

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด