ประชุมประจำปี 2022 Thai Association for the Study of Pain

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประจำปี ของ Thai Association for the Study of Pain ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดหัวข้อและกิจกรรมการประชุมตามภาพที่แนบมานี้