ประกาศผล "เรื่องเล่าจากใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเรื่องเล่าจากใจทุกท่าน

สามารถอ่านได้ที่ https://fliphtml5.com/bookcase/gwzqo