ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2023

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศรางวัล "เรื่องเล่าจากใจ 2022" และ "โปสเตอร์ 2022"

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งประกวดโปสเตอร์การดูแลแบบ Palliative Care

อ่านต่อ

ประชุมประจำปี 2022 Thai Association for the Study of Pain

อ่านต่อ

ประกาศผล "เรื่องเล่าจากใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

CARE AT THE END OF LIFE การประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564

อ่านต่อ