ตัวชี้วัด KPI

กระบวนการสำคัญ :
     ประเมินและให้การดูแลครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

สิ่งที่คาดหวัง :
     ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้วางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า

ความเสี่ยงสำคัญ :
     ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ

ตัวชี้วัดสำคัญ :
     แบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลของผู้ป่วยและญาติ

ผลของตัวชี้วัด :
     ตามเอกสารแนบ

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)