Using Music for Self Care Practice

ท่านสามารถรับชมการบรรยาย หัวข้อ Using Music for Self Care Practice  ได้ที่ 

- บรรยายโดย Assoc. Prof. Dr. Deba Register, MT-BC 

- แปลสรุปใจความภาษาไทย โดย นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์, NMT นักดนตรีบำบัด ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช 

การบรรยายนี้ จัดขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566