ดาวโหลดเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2021

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จาก link ด้านล่างนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ys7zpRthnbwymL2OFKBreMkkYt_lrMGW?usp=sharing