เอกสารการวางแผนดูแลรักษาล่วงหน้า (Advance Care Planning Documentation)

เอกสารการวางแผนดูแลรักษาล่วงหน้า (Advance Care Planning Documentation)

เอกสารมีทั้งหมด 2 หน้า
หน้าแรก - สำหรับผู้ป่วยเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง
หน้าสอง - สำหรับผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยเป็นผู้กรอกข้อมูล (ในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถกรอกเอกสารเองได้)


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)