หนังสือแสดงเจตนาขอเลือกรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อขอจากไปตามวิถีธรรมชาติ (Living Will)

หนังสือแสดงเจตนาขอเลือกรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อขอจากไปตามวิถีธรรมชาติ

***ฉบับแก้ไขใหม่ 3 มิถุนายน 2564***


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)