กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ”

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ”

        วันนี้ (11 ม.ย. 62) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ โรงพยาบาลศิริราช 

        กิจกรรมภายในงาน  เริ่มด้วยเวลา 09.45 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในเทศกาลสงกรานต์ “ศิริราชสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นองค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และประธานในพิธี ผู้บริหาร ร่วมถวายภัตตาหารเพลและไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายน้ำสรงพระพุทธ  ต่อมาเวลา 12.15 น. ท่านคณบดี นำผู้บริหาร บุคลากรคณะ ฯ และประชาชน ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรอาจารย์แพทย์อาวุโส  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันด้วย ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

        นอกจากนี้ ยังมีการประกวด "Clip VDO หนูน้อยสงกรานต์ศิริราช" และการประกวด “เทพีสงกรานต์” ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

ผลประกวด "Clip VDO หนูน้อยสงกรานต์ศิริราช”

        รางวัลที่  1 ด.ญ.ศศินัดดา สุขดี              คลิกดู Clip VDO   

        รางวัลที่  2 ด.ญ.กัญญาณัฐ พนาดำรง    คลิกดู Clip VDO

        รางวัลที่  3 ด.ญ.ณัชชา   ฬียาพรรณ      คลิกดู Clip VDO

        ผลการประกวด “เทพีสงกรานต์”

        รางวัลที่ 1 พญ.พิชญา   ลิ้มโภคา ภาควิชาตจวิทยา