ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Green Office สำนักงานรักษ์โลก

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Green Office สำนักงานรักษ์โลก

อ่านต่อ
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Healthy Meeting Challenge

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Healthy Meeting Challenge

อ่านต่อ
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Miss Healthy Model

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Miss Healthy Model

อ่านต่อ
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Hula Hoop Contest

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Hula Hoop Contest

อ่านต่อ
งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : นางฟ้าขาแดนซ์

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : นางฟ้าขาแดนซ์

อ่านต่อ
พิธีเปิด

พิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565"

อ่านต่อ
รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศิริราชเชิดชูเกียรติ"

อ่านต่อ
กิจกรรมภาคประชาชน 2565

กิจกรรมภาคประชาชน 2565

อ่านต่อ
โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย

โครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัย

อ่านต่อ
Siriraj Skywalk Challenge

Siriraj Skywalk Challenge

อ่านต่อ