หน่วยงานในสังกัด

ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ติดต่อ 99668-9
ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ รพ.ศิริราช - นิทรรศการสุขภาวัฒนะ ติดต่อ 02-4140353
สำนักงานงานสร้างเสริมสุขภาพ ติดต่อ 99980 , 99983 , 98967, 98802
เจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬา (ติดต่อ 97629) และสระว่ายน้ำ (ติดต่อ 97593)