เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

enlightened"มุ่งสู่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินชั้นนำระดับประเทศในปี พ.ศ. 2565"

พันธกิจ

Mission

  • ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับขั้นสูงแก่ประชาชนนอกโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวดเร็ว และปลอดภัย
  • เป็นแหล่งความรู้ ฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทุกระดับชั้น รวมถึงด้านการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชน
  •  สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการ และผลิตงานวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และยกระดับการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

  • เป็นชุดปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced Life Support, ALS)  ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีฯโซน 1 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรัศมี 10 กม.โดยรอบรพ.ศิริราช
  • ให้การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support ,ACLS) ให้ยาสำหรับกู้ช...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ทีมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราชลงเยี่ยมวิน มอร์เตอร์ไซค์

อ่านต่อ

ศิริราชประสบความสำเร็จ รุกเข้าถึงชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวบางกอกน้อย

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพ ชุมชนเขตบางกอกน้อย

อ่านต่อ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช
Siriraj Emergency Medical Services

เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ ชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ชายอาคารเจ้าพระยา เเขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางบอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์: 02 414 1671-2
โทรสาร: -
E-mail: -