การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English หอพักนักศึกษา
ตัวอย่างหอพักนักศึกษา
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพำนักหอพักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2566
ประจำปีการศึกษา 2565
ประจำปีการศึกษา 2564
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017