การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
 • คำถาม : คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง
  ปัจจุบันคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช เปิดให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : คลินิกอายุรเวทมีบริการตรวจรักษาอะไรบ้าง
  มีการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ การรักษามีทั้งการจ่ายยาสมุนไพร การทำหัตถบำบัด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และการดูแลมารดาหลังคลอด รวมถึงการแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตามหลักธรรมานามัย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : เปิดบริการวันไหน เวลาไหนบ้าง
   คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ เปิดทุกวัน 08:00-20:00 น. โดยจะหยุดตามวันประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เปิดทุกวัน 8.30-19.00 น. โดยจะหยุดตามวันประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : หากไม่เคยมาใช้บริการที่คลินิกอายุรเวทต้องทำอย่างไร
  หากไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถมาทำประวัติและบัตรโรงพยาบาลได้ที่ คลินิกอายุรเวทฯ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าวของตนเอง หากเคยมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถมาติดต่อขอรับ บริการได้ทันที โดยใช้เลข HN ของโรงพยาบาลศิริราชคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : การติดต่อขอรับบริการ ต้องทำอย่างไร
  โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า ได้ที่  คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๒-๔๑๙-๑๗๐๐-๑  คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๒-๔๔๔-๐๘๐๐-๖  คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๒-๔๑๔-๑๐๙๒คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ยาสมุนไพรของคลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราชมีอะไรบ้าง
   ยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาจะมีทั้งแบบยาเม็ดและยาต้ม ซึ่งผู้มารับบริการต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัยและสั่งจ่ายยาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่วนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีหลายประเภท เช่น ยาชง และผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกซึ่งยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจะผลิตจากโรงงานที่มี การควบคุมมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMPคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : อยากลองมานวดมีนวดแบบไหนบ้าง ให้บริการอย่างไรบ้าง
  ที่คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการนวดไทยแบบราชสำนัก ซึ่งเป็นศาสตร์การนวด ที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยที่ทำงานในวังเจ้านายชั้นสูงสมัยก่อน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน โลหิตและน้ำเหลือง กระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ผลดีในการ บำบัดกลุ่มอาการและโรคหรือภาวะผิดปกติที่ทำให้มีอาการปวด ตึง ล้า ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้งยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หัวไหล่ติด นอกจากนี้ยังมีการบริการอื่นๆ เพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดน้ำมัน การนวดไทยแบบราชสำนัก และการขัดพอกผิวพรรณ เป็นต้นคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ต้องตรวจก่อนการรักษาไหม
   ทุกครั้งที่มาพบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องเข้าห้องตรวจเพื่อตรวจประเมินอาการก่อน ได้รับการรักษา ส่วนการสร้างเสริมสุขภาพจะมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ค่าบริการเท่าไร เบิกได้หรือไม่
  อัตราค่าบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒-๔๑๙-๑๗๐๐-๑ ผู้มารับบริการ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ มีสิทธิ์เบิกทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตาม กรมบัญชีกลาง ส่วนผู้มารับบริการศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
 • คำถาม : สามารถเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่
   ปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ต้องนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไปเบิกทางต้นสังกัดด้วยตนเอง
 • คำถาม : มารดาหลังคลอด ที่คลินิกมีบริการทำอะไรบ้าง
   การดูแลหญิงหลังคลอดประกอบด้วยหัตถการหลายอย่าง เช่น การนวดไทยแบบราชสำนัก การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการอบสมุนไพร โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ นาที โดยผู้มาขอรับบริการจะต้องทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการและมารับบริการตามรอบเวลา ของคลินิก ซึ่งผู้มารับบริการดูแลหลังคลอดจะมีสิทธิ์เบิกทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตาม กรมบัญชีกลาง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐๒-๔๑๙-๑๗๐๐-๑ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017