การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 • คำถาม : คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง
  "ปัจจุบันคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช เปิดให้บริการ 5 แห่ง ได้แก่ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj H Solutions ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex"คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : คลินิกอายุรเวทมีบริการตรวจรักษาอะไรบ้าง
  มีการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ การรักษามีทั้งการจ่ายยาสมุนไพร การทำหัตถบำบัด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และการดูแลมารดาหลังคลอด รวมถึงการแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตามหลักธรรมานามัย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : เปิดบริการวันไหน เวลาไหนบ้าง
   "คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 เปิดทุกวัน 08:00-20:00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ 11:00-19:00 น. โดยจะหยุดในวันเสาร์และอาทิตย์ สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj H Solutions ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex เปิดทุกวัน 11:00-19:00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ"คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : หากไม่เคยมาใช้บริการที่คลินิกอายุรเวทต้องทำอย่างไร
  หากไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถมาทำประวัติและบัตรโรงพยาบาลได้ที่ คลินิกอายุรเวทฯ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าวของตนเอง หากเคยมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถมาติดต่อขอรับ บริการได้ทันที โดยใช้เลข HN ของโรงพยาบาลศิริราช สำหรับท่านใดที่ต้องการขอรับเลข HN แบบ Online สามารถทำเรื่องได้ที่ https://si-eservice2.mahidol.ac.th/medrecord/คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : การติดต่อขอรับบริการ ต้องทำอย่างไร
  "โทรศัพท์มานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ - คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-419-1700-1 - ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-419-1717-8 - คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-444-0800-6 - คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-414-1092 - สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj H Solutions ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-414-1144"คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ยาสมุนไพรของคลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราชมีอะไรบ้าง
   ยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาจะมีทั้งแบบยาเม็ดและยาต้ม ซึ่งผู้มารับบริการต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัยและสั่งจ่ายยาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่วนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีหลายประเภท เช่น ยาชง และผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกซึ่งยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจะผลิตจากโรงงานที่มี การควบคุมมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMPคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : อยากลองมานวดมีนวดแบบไหนบ้าง ให้บริการอย่างไรบ้าง
  ที่คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการนวดไทยแบบราชสำนัก ซึ่งเป็นศาสตร์การนวด ที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยที่ทำงานในวังเจ้านายชั้นสูงสมัยก่อน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียน โลหิตและน้ำเหลือง กระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ผลดีในการ บำบัดกลุ่มอาการและโรคหรือภาวะผิดปกติที่ทำให้มีอาการปวด ตึง ล้า ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ทั้งยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หัวไหล่ติด นอกจากนี้ยังมีการบริการอื่นๆ เพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดน้ำมัน การนวดไทยแบบราชสำนัก และการขัดพอกผิวพรรณ เป็นต้นคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ต้องตรวจก่อนการรักษาไหม
   ทุกครั้งที่มาพบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องเข้าห้องตรวจเพื่อตรวจประเมินอาการก่อน ได้รับการรักษา ส่วนการสร้างเสริมสุขภาพจะมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำถาม : ค่าบริการเท่าไร เบิกได้หรือไม่
  อัตราค่าบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒-๔๑๙-๑๗๐๐-๑ ผู้มารับบริการ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ มีสิทธิ์เบิกทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตาม กรมบัญชีกลาง ส่วนผู้มารับบริการศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
 • คำถาม : สามารถเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่
   ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้รับบริการ ณ คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ สามารถใช้สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง สำหรับการรักษา ต่อไปนี้ นวดไทยแบบราชสำนัก นวดไทยแบบราชสำนักและประคบสมุนไพร การประคบสมุนไพร ทั้งนี้การเบิกจ่ายตรงสามารถรองรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายจากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ที่ประกอบไปด้วย กรมบัญชีกลาง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้รับบริการไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีที่มีการรักษาอื่นๆ รวมทั้งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมด้วย
 • คำถาม : มารดาหลังคลอด ที่คลินิกมีบริการทำอะไรบ้าง
   การดูแลหญิงหลังคลอดประกอบด้วยหัตถการหลายอย่าง เช่น การนวดไทยแบบราชสำนัก การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการอบสมุนไพร โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ นาที โดยผู้มาขอรับบริการจะต้องทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการและมารับบริการตามรอบเวลา ของคลินิก ซึ่งผู้มารับบริการดูแลหลังคลอดจะมีสิทธิ์เบิกทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ตาม กรมบัญชีกลาง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-419-1700-1คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Siriraj Applied Thai Traditional Medicine  ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช  คำถามที่พบบ่อย | FAQ  ประชุมวิชาการ
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017