การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓
โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙๘๘๖-๗ วันเวลาเปิดทำการ ๐๘:๐๐-๑๖:๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรสาร ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓ เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น ๗ อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๑๗๐๐-๑ วันเวลาเปิดทำการ ๐๘:๐๐-๒๐:๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
 มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ส่งคำถามมาได้ที่ sirirajthaimed@mahidol.edu
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ และมีสิทธิระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ขึ้นกับโรงพยาบาลศิริราช)
โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๔-๑๐๙๒ วันเวลาเปิดทำการ ๐๘:๐๐-๑๖:๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
เลขที่ ๔๘ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๐๘๐๐ ต่อ ๓๑๒๒ วันเวลาเปิดทำการ ๐๘:๓๐-๑๖:๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์
Eng
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017