การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
English
Siriraj Applied Thai Traditional Medicine  ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช  คำถามที่พบบ่อย | FAQ  ประชุมวิชาการ
 มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถ ส่งคำถามมาได้ที่ sirirajthaimed@mahidol.edu
สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13
โทรศัพท์ 02-419-8826-7 วันเวลาเปิดทำการ 08:00-16:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรสาร 02-419-8818
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 02-419-1700-1 วันเวลาเปิดทำการ 08:00-20:00 น. ทุกวัน (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10799
ศิริราชสัปปายสถานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โรงพยาบาลศิริราช
โทรศัพท์ 02-419-1717-18 วันเวลาเปิดทำการ 08:00-20:00 น. ทุกวัน (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่ศิริราชสัปปายสถานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาคารปิยมหาราชการุณย์
อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10799
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ (เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ และมีสิทธิระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ขึ้นกับโรงพยาบาลศิริราช) โทรศัพท์ 02-414-1092 วันเวลาเปิดทำการ 08:00-16:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ เลขที่ 48 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์
โทรศัพท์ 02-444-0800 ต่อ 3122 วันเวลาเปิดทำการ 11:00-19:00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่อาคารเยาวภา เอี่ยมจิตร์
153 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj H Solutions ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex โทรศัพท์ 02-414-1144 วันเวลาเปิดทำการ 08:00-20:00 น. ทุกวัน (กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการ)
แผนที่Siriraj H Solutions ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM 168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sirirajhsolutions.com/th/our-clinic/sappaya

 

ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Webmaster : sirirajthaimed@mahidol.edu สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : 02-4198824-5 โทรสาร : 02-419-8818 Copyright © 2017